Afklarings- og opkvalificeringsforløb

Afklarings- og opkvalificeringsforløb for unge med autismespektrumforstyrrelser

Herunder kan du læse mere om AO-forløbet (Afklarings- og Opkvalificeringsforløb for borgere med autismespektrumforstyrrelser) på Springbræt Aarhus. Du kan læse om forløbets indhold. Udover undervisning er det muligt at tilvælge bevægelse i dit ugeskema, men det er ikke en forudsætning, at du vil lave bevægelse.

Tankegangen bag arbejdet med forløbet er:

 • At alle kan udvikle sig, især når man tager udgangspunkt i den enkeltes styrker og italesætter vanskeligheder som konkrete.
 • At vi mødes i øjenhøjde med anerkendelse og respekt.
 • At alle har gavn af at kunne agere i samfundet, herunder på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet samt i sociale sammenhænge.
 • At læring gøres meningsfuld, har mange facetter og at sund livsstil og bevægelse er en vigtig side af at kunne optimere.

Afklarings- og opkvalificeringsforløbet tager udgangspunkt i dette.
Derfor tilbydes de unge at bevægelse og sundhed inddrages som inspiration og evt. som vanedannelse.

Afklaring og opkvalificering ses som to sider af samme sag. Samarbejdet med de unge angribes som aktionslæring, hvor indsigt forsøges omsat til handling.

Der arbejdes med begreber som:

 • Læringsforudsætninger og læringsstil
 • Sundhed og motivation
 • Vaner og rutiner
 • Kommunikation og sociale spilleregler
 • Målsætninger og motivation
 • Diagnosekendskab
 • Ansvarlighed
 • Fremtoning

Desuden er der tilbud om praktikforløb, hvor de unge støttes af personale fra Springbræt Aarhus.
Vi har et kæmpestort og tillidsbåret erhvervsnetværk gennem FO-Aarhus, især AGF netværket fungerer sådan, at der findes individuelle løsninger. Desuden har vi en fast aftale med bl.a. Jysk.

Vore undervisere er professionelle og desuden unge, således at vi bevidst satser på identifikationsmuligheder.

I forhold til gængse problemstillinger for unge med ASF, arbejdes der på en anerkendende og respektfuld måde med at finde løsninger og alternativer i situationer, hvor den unge er særligt udfordret.

Organisering

 • 13 ugers forløb.
 • Modulopdelt så der kan optages nye elever hver uge.
 • Op til 25 timer pr. uge; men de enkelte unge/sagsbehandler vælger i skemaet så det passer med de unges muligheder og ambitioner.

Målsætningen med forløbene er, at de unge bliver afklarede, opkvalificerede og så forberedte på fremtiden som muligt.

Optagelse på AO-forløbet skal aftales med din Uddannelseskonsulent/UU-vejleder/Sagsbehandler. Du er altid velkommen til at kontakte os til en snak om dette forløb kunne være noget for dig.

Kontaktoplysninger findes lige her.

Ønsker du at se vores personale, så kan du se os her.

BILLEDER AF VORES HVERDAG