Fag

Fag på Springbræt Aarhus STU

Læs mere om Springbræt Aarhus STU fag. Vi kombinerer interessen for idræt, bevægelse og sundhed med almen undervisning i en række forskellige fag.
Dette afspejler sig også i vores skoleskema.

Springbræt Aarhus skema

Fast skema og rutiner

8.30-10.00 1. modul
10.00-10.20 Pause
10.20-11.50 2. modul
11.50-12.30 Pause
12.30-13.45 3. modul

Vi kan godt lide rutiner og genkendelighed.

Vi har derfor valgt at skemaet for mandag, tirsdag, torsdag og fredag er ens.

Én gang i måneden har vi et andet skema onsdag. Denne dag har vi aften-STU, som er valgfrit.

Du kan læse mere om de forskellige Springbræt Aarhus STU fag under denne tekst.

Springbræt Aarhus STU fag

Individuelt arbejde

Hos Springbræt Aarhus er man ikke tvunget til at vælge Dansk, Matematik eller Engelsk undervisning. Flere af vores elever er godt gammeldags ‘skoletræt’. Vi vægter elevens motivation meget højt! Det er derfor muligt at vælge Individuelt arbejde i stedet for Dansk/Matematik/Engelsk.

I Individuelt arbejde er rammerne brede og eleven og dennes interesser/kompetencer bliver en aktiv medspiller i undervisningen. Du laver en undervisningsplan i samarbejde med underviseren.

Af emner i Individuelt arbejde kan nævnes; Musik og Medier, Tysk, Sportsprojekt, Film optagelse/redigering, Asiatisk kultur og sprog, Manga og flere andre spændende emner.

Matematik

I matematik arbejder vi som udgangspunkt med de 4 regningsarter – gange, dividere, plus og minus.
Vi forsøger, så vidt muligt, at arbejde med relevante dagligdagsting. Vi har oplevet elever der hidtil i deres skolegang har forsøgt at lære regning med ubekendte eller svære 2. gradsligninger – uden held. Matematik / regning på Springbræt Aarhus tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kundskaber og interesser. Kundskaber og interesser kombineres med relevant undervisning, således at eleven opnår en succesoplevelse og højner motivationen.
Elever der sideløbende er i praktik har mulighed for at tilrettelægge fag efter efterspurgte færdigheder fra praktikstedet.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU – læs mere under OBU/FVU.

Kend din krop 

Kend din krop er et sundhedsfag. I faget Kend din krop arbejder vi med forskellige temaer relateret til vores krop. Det kan være emner som sund kost, søvn, sundhed – mental og fysisk, anti-stress, afspænding, overbelastningsskader, sund træning og en lang række andre emner.

Det er forskellige undervisningsformer. Sommetider har vi oplæg fra underviser om et emne, hvorefter vi laver en tilhørende fysisk aktivitet. Andre gange bruger vi hele faget på fysisk aktivitet.

Faget indeholder en blanding af undervisning i biologi og fysisk aktivitet. Faget giver dig viden om din krop og fortæller dig om kroppens signaler.

Fitness / Body and Mind

Faget Fitness / Body and Mind rummer 2 muligheder:

 1. Fitnesstræning i Fitness World i Aarhus C. Alle elever får et personligt træningsprogram med øvelser til træning af hele kroppen. Der er altid en underviser med til at støtte eleverne i deres træning og deres øvelser. Det er i Fitness World muligt at tage et bad efter træning.
 2. Træning på Springbræt Aarhus. Vi laver forskellige øvelser, spil og lege som træner hele kroppen. Underviseren medbringer en leg/aktivitet og eleverne opfinder selv et spil/aktivitet på dagen til dagens træning. Det er en sjov og anderledes måde at træne på.

Drengehørm / Pigeliv

Hver mandag opdeles eleverne i to grupper med hhv. drengene og pigerne hver for sig.

Det giver mulighed for gode snakke i mindre grupper.

Linjefag

Du kan vælge mellem 3 forskellige linjefag.

Praktisk linje – bevægelse/praktik
Faglig linje – fordybelse/faglig
Krop og udtryk – bevægelse/sort teater

Grundtræning

Fag i 1. modul fredag
Hver fredag dyrker vi Grundtræning. Faget Grundtræning er skabt ud fra ideen om at samle alle elever til fællestræning i afslutningen af ugen. I ugens løb er der mulighed for i forskellige fag, at eleverne arbejder individuelt baseret på egne ønsker og interesser. Selvom eleverne ikke nødvendigvis deltager i samme fag alle ugens dage, så vil der i Grundtræning være mulighed for at være sammen og slutte ugen godt af med sine kammerater.

Grundtræning er cirkeltræning af ca. 45 minutters varighed, hvor elever og undervisere laver øvelser der styrker hele kroppen.

Madlavning

En dag i ugen er der madlavning på skemaet.
Det er enten tirsdag eller torsdag.

Sideløbende med madlavning lærer nyttig viden om at være i et køkken ift. personlig hygiejne, madvare hygiejne, tilberedning og opbevaring af forskellige kødtyper, at skelne mellem rå, ferske og tilberedte madvarer mv.

Dansk

I faget Dansk arbejdes der med at træne, udvikle eller vedligeholde elevens læse-/skrivefærdigheder. Der arbejdes ud fra hver enkelte elevs faglige niveau og med fællesopgaver på klassen.

Der arbejdes med konkrete og håndterbare emner, som giver mening for eleven. Hvis eleven tidligere har haft svært ved eks. ordklasser og samtidig ved at det ikke er aktuelt at lære for fremtiden, så medregnes dette i undervisningen. Der er fokus på at sikre udvikling indenfor de emner, hvor eleven er motiveret for at lære.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU – læs mere under OBU/FVU.

Engelsk

I faget Engelsk arbejder du med at lære sproget og blive bedre til Engelsk. Vi tager udgangspunkt i dit niveau, når undervisningen starter. Du lærer ting, som du kan bruge i din hverdag.

Vi arbejder med at udvikle, træne eller vedligeholde dine læse-/skrivefærdigheder. Vi arbejder ud fra hver enkelte elevs faglige niveau og med fællesopgaver på klassen.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU – læs mere under OBU/FVU.

Samfundsfag

I Samfundsfag arbejder vi med emner, som nogle kender fra faget Samfundsfag. Vi har valgt et fokus, som gør at vi koncentrerer os om relevante og håndterbare emner for vores unge mennesker. I løbet af ungdomsuddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Rettigheder og pligter som borger i Danmark
 • Demokrati
 • Du kan blive klogere på din egen politiske holdning
 • Forskellige religioner repræsenteret i Danmark
 • Kriminalitet og retsvæsen
 • Emner som eleverne foreslår og selv ønsker at blive klogere på

Hverdagsliv

I faget Hverdagsliv arbejder vi med forskellige temaer indenfor kategorien Almindelig Daglig Livsførelse (ADL). ADL er forskellige aktiviteter forbundet til hjemmet, skolen, fritiden, arbejdet og generelt ungdomslivet. ADL træner den unges selvstændighed og evne til at leve et selvstændigt voksenliv.

I daglig tale kalder vi også ADL for Botræning. Det er forskelligt om eleverne er hjemme- eller udeboende. Uanset hvilket udgangspunkt de unge kommer med, så er ADL træning godt for alle.

Eksempler på emner vi arbejder med i Hverdagsliv:

 • Økonomi – privat, indkøb og husholdning
 • Budgetlægning
 • Netbank
 • SKAT og Borger.dk
 • Praktisk anvendelse af NemID
 • Strukturering af hverdagen
 • Ungdomsliv – herunder dialog og viden om fester, alkohol og stoffer
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Kost og ernæring
 • Hygiejne og personlig pleje

Og andre spændende emner. Der er også plads til ønsker om emner fra eleverne.

Elevmøde

Hver fredag afholdes elevmøder. Eleverne skiftes til at være ordstyrer. Da det er elevernes møde er det også eleverne der styrer talerækkefølgen og sørger for ro og orden – naturligvis med støtte fra undervisere, hvis det skønnes nødvendigt.
Eleverne lærer at strukturere et møde, hvad dagsorden betyder, styre talerækkefølge, tage referat og mange flere ting. Nye elever starter ikke med at være referent og ordstyrer, før de er trygge ved at skulle prøve det.

FVU / OBU

Eksternt forløb i samarbejde med Springbræt Aarhus
Springbræt Aarhus tilbyder i samarbejde med FO-Aarhus at vores elever kan få Ordblindeundervisning (OBU) og/eller Forberedende voksenundervisning (FVU).

Vi vil typisk kunne starte et forløb efter det første halve år på skolen. Af den årsag at vi ønsker at lære dig at kende først, inden du begynder på et eksternt forløb. Et sådan forløb vil typisk kræve 1-2 ugentlige undervisningsdage og vi ønsker at du får den bedste start.

Springbræt Aarhus STU morgenrutiner

Som sagt, så kan vi godt lide rutiner og genkendelighed.
Det er der mange gode årsager til, at vi kan – den vigtigste er tryghed.

Inden opstart af STU fag, har vi hver morgen i 1. modul (8.30-10.00) faste rutiner og modulet er genkendeligt.
Vi starter altid vores morgener således:

 • Samling i klassen, hvor vi siger godmorgen til hinanden
 • Gennemgang af kalender samt dagens program
 • Vi ser nyheder, sporten og vejret
 • Vi går Powerwalk
 • Vi starter dagens undervisning

Herefter holder vi pause og er klar til dagens spændende program, som varierer alt efter hvilke fag vi har.

Elevernes STU fag

Hver fredag i 2. modul har vi Elevmøde på skemaet. Dette fag er elevernes eget STU fag.

Eleverne får støtte til og er ansvarlige for at være ordstyrer. Denne opgave går på skift, så alle prøver at være ordstyrer.

Der er meget stor læring i dette fag og det er indtil videre lykkes alle elever at prøve at være ordstyrer – med større eller mindre behov for hjælp.

Til dette møde gennemgås programmet for kommende uge, så eleverne er forberedt på ugens program.

BILLEDER AF VORES HVERDAG