Formål og ambitioner

Formål og ambitioner på Springbræt Aarhus

Her kan du læse mere om vores Formål og Ambitioner på Springbræt Aarhus. På Springbræt Aarhus arbejder vi med forskellige forløb for unge i alderen 18-30 år. De forskellige forløb uddybes på denne side. Fælles for alle forløbene er, at vi har et positivt livssyn. ‘Det gode liv’ er noget, som alle er forundt at leve.
Desværre er det ikke alle der har knækket koden til ‘Det gode liv’. Det er individuelt hvilke værdier, ønsker og ambitioner man har for sit liv. Vi tror på, at alle kan noget og at alle har handlekompetencer i større eller mindre grad.

Springbræt Aarhus benytter erfaringer fra bl.a. Folkehøjskolen. Det relationelle arbejde i dagligdagen åbner mulighed for dialoger om elevernes fremtid som mennesker, som borger og som en del af arbejdslivet.

Dagligdagen på Springbræt Aarhus bygger på erfaringer og forskning. Både erfaringer og forskning peger på, at begreber som motivation og sundhed er vigtige i forhold til, at borgere klarer sig og opnår handlekompetencer i et kompliceret liv.

Vores formål er at udvikle og støtte unge mennesker, der har brug for en hjælpende hånd på vej videre i livet. Alle mennesker kan noget og alle mennesker kan udvikle handlekompetencer, hvis blot man oplever sammenhæng og mening i de ting man arbejder med.

Vores ambitioner er, at hjælpe alle vores unge på vej til et godt voksenliv. Vi arbejder med erhvervspraktikker og afklaring i forhold til fremtiden. I den sammenhæng har vi ambition om, i samarbejde med vores samarbejdspartnere, at udvikle et rummeligt og inkluderende arbejdsmarked.

 

BILLEDER AF VORES HVERDAG