Job hos Springbræt Aarhus

STU job

På denne side kan du se Springbræt Aarhus’ STU job og stillingsopslag.

Springbræt Aarhus STU søger lærer

Vi søger en uddannet lærer til en 32 timers stilling, med mulighed for at supplere op til 37 timer løbende.
Der er tale om en tidsbegrænset stilling til juni 2018, med mulighed for forlængelse.

Stillingen forventes besat pr. 1. august 2017.

Det forventes, at du kan deltage i planlægningsarbejde og forberedelse af kommende skoleår nogle dage i uge 27-28.

Springbræt Aarhus er et nyt tilbud til unge mellem 18-25 år, der er berettiget til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Hos Springbræt Aarhus kombinerer vi interessen for bevægelse, leg og sundhed med almen undervisning. Vi ved nemlig, at sundhed og bevægelse giver os de bedste muligheder for at få noget godt ud af vores liv. Vi arbejder benhårdt på at skaffe vore elever spændende praktikpladser og forskellige jobs, da vi ved, at det er vigtigt at have noget at stå op til hver dag.

Vi forestiller os:

 • At du har linjefag indenfor dansk, matematik eller samfundsfag
 • At du kan byde ind med bevægelsesaktiviteter
 • At du har/ønsker kendskab og erfaring i arbejdet med unge med særlige behov
 • At du har lyst til og mod på at medudvikle pædagogisk praksis på skolen
 • At du anerkender individuelle styrker og svagheder hos eleverne
 • At du ser fordele i at være underviser på en lille skole med få kolleger og tæt samarbejde
 • At du inden aflevering af din ansøgning har opnået en basisviden om STU tilbuddet

Springbræt Aarhus STU er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan deltage i anden ungdomsuddannelse.
Den har til formål at støtte de unge i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, hvilket muliggør et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.

Elevernes faglige niveau spænder vidt, så vi forsøger at tilgodese hver enkelte elevs faglige niveau.

Lidt om Springbræt Aarhus’ hverdag:

 • Mødetid for eleverne mandag-torsdag kl. 8.30-13.30 & fredag 8.30-11.45
 • Onsdage i ulige uger er undervisningen fra kl. 15.00-20.00
 • Hver dag; idræt, hvor vi dyrker spil, leg og træning på et niveau, der passer den enkelte elev
 • Eleverne arbejder først og fremmest med, det de selv synes, at de har brug for
 • Vi tror på, at alle mennesker kan lære noget nyt, når rammerne er gode
 • Vi forventer at have ca. 10 elever efter sommerferien.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 20. juni. Ansøgning sendes til springbraet@fo-aarhus.dk

Du kan læse mere om Springbræt Aarhus på www.springbraet-aarhus.dk

Synes du, at ovenstående lyder spændende, og vil du gerne høre mere, er du meget velkommen til at kontakte pædagogisk leder Kenneth Andersen på springbraet@fo-aarhus.dk eller telefon 51837109 .