Linjen med Bevægelse og idræt

Bevægelseslinjen

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag

Fredag

8.30-9.15 Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Powerwalk til Grundtræning
9.15-10.00 Kend din krop Madlavning Tur ud af huset bevægelse Tur ud af huset bevægelse / Kend din krop Grundtræning
10.00-10.20

Lille pause (20 minutter)

10.20-11.50 Fitness World Madlavning Tur ud af huset bevægelse Tur ud af huset bevægelse / Fitness World Rengøring

Drenge/piger

11.50-12.30

Store pause (40 minutter)

12.30-13.45 Kend din krop Hverdagsliv Tur ud af huset bevægelse Tur ud af huset bevægelse / Kend din krop Elevmøde/Spil/

Hygge

Beskrivelse af mål og formål – Bevægelseslinjen:

Springbræt Aarhus blev bl.a. startet fordi der var et ønske om en STU med stort fokus på bevægelse og sundhed. Det er fokus på denne linje.

Bevægelse og idræt er en god måde til at skabe motiverede og oplyste unge mennesker. Unge mennesker der skal være selvstændige og ansvarlige i overgangen fra ungdomsliv til voksenlivet. Forskning viser, at bevægelse kan være med til at udvikle mange ting i os mennesker, særligt børn/unge/voksne og unge i STU målgruppen kan profitere af bevægelse.

På denne linje arbejdes der med bevægelse og sundhed i 5 ud af 5 skoledage, både i gennem bevægelse, madlavning og undervisning. Med sundhed mener vi både den fysiske, men i høj grad også den mentale og sociale sundhed.

Vi snakker også om hvorfor det er vigtigt at leve et sundt liv for at få et arbejde senere.

Eksempler fra undervisningen:

– Ture ud af huset – med indlagt træning af transport + kendskab til Aarhus by og omegn + kendskab til foreningsliv og fællesskaber – eksempelvis:

– Naturfitness i Risskov

– Klatring

– Dans (valgfrit)

– Aarhus1900 (Træningsassistentuddannelse)

– Besøge fodboldklubben AGF

– Boldspil (valgfrit)

– Elevens egen challenge (mål for træning i en periode – eks. 5 kilometers løb)

– Fitness træning i Fitness World – fysisk træning med fokus på at træne en sund og stærk krop og forebygge skader, overvægt mv. senere i livet.

– Træningsassistent uddannelse i samarbejde med Aarhus1900 – forløb med undervisning og afslutning med diplom og fritidsjobgaranti ved gennemførelse af ’uddannelsen’.