Linjen med Bevægelse og idræt

Bevægelseslinjen

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag

Fredag

8.30-9.15 Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Powerwalk til Grundtræning
9.15-10.00 Kend din krop Madlavning Tur ud af huset bevægelse Tur ud af huset bevægelse / Kend din krop Grundtræning
10.00-10.20

Lille pause (20 minutter)

10.20-11.50 Fitness World Madlavning Tur ud af huset bevægelse Tur ud af huset bevægelse / Fitness World Rengøring

Elevmøde

Spil / Hygge

11.50-12.30

Store pause (40 minutter)

12.30-13.45 Kend din krop Hverdagsliv Tur ud af huset bevægelse Tur ud af huset bevægelse / Kend din krop Ungdomsliv

Beskrivelse af mål og formål – Bevægelseslinjen:

Springbræt Aarhus blev bl.a. startet fordi der var et ønske om en STU med stort fokus på bevægelse og sundhed. Det er fokus på denne linje.

Bevægelse og idræt er en god måde til at skabe motiverede og oplyste unge mennesker. Unge mennesker der skal være selvstændige og ansvarlige i overgangen fra ungdomsliv til voksenlivet. Forskning viser, at bevægelse kan være med til at udvikle mange ting i os mennesker, særligt børn/unge/voksne og unge i STU målgruppen kan profitere af bevægelse.

På denne linje arbejdes der med bevægelse og sundhed i 5 ud af 5 skoledage, både i gennem bevægelse, madlavning og undervisning. Med sundhed mener vi både den fysiske, men i høj grad også den mentale og sociale sundhed.

Vi snakker også om hvorfor det er vigtigt at leve et sundt liv for at få et arbejde senere.

Eksempler fra undervisningen:

– Ture ud af huset – med indlagt træning af transport + kendskab til Aarhus by og omegn + kendskab til foreningsliv og fællesskaber – eksempelvis:

– Naturfitness i Risskov

– Klatring

– Dans (valgfrit)

– Aarhus1900 (Træningsassistentuddannelse)

– Besøge fodboldklubben AGF

– Boldspil (valgfrit)

– Elevens egen challenge (mål for træning i en periode – eks. 5 kilometers løb)

– Fitness træning i Fitness World – fysisk træning med fokus på at træne en sund og stærk krop og forebygge skader, overvægt mv. senere i livet.

– Træningsassistent uddannelse i samarbejde med Aarhus1900 – forløb med undervisning og afslutning med diplom og fritidsjobgaranti ved gennemførelse af ’uddannelsen’.

Fag på Bevægelseslinjen:

Fitness World / Body and Mind

Fagene Fitness World og Body and Mind er Springbræt Aarhus’ ugentligt faste bevægelsesfag.

Fitness World består af træning i Fitness World i Aarhus C. Alle elever får et personligt træningsprogram med øvelser til træning af hele kroppen. Der er altid en underviser med til at støtte eleverne i deres træning og deres øvelser. Det er i Fitness World muligt at tage et bad efter træning.

Body and Mind er træning på Springbræt Aarhus eller tilknyttede lokaler i FO. Vi laver forskellige øvelser, spil og lege som træner hele kroppen. Underviseren medbringer en leg/aktivitet og eleverne opfinder selv et spil/aktivitet på dagen til dagens træning. Det er en sjov og anderledes måde at træne på.

Kend din krop 

Kend din krop er et sundhedsfag. I faget Kend din krop arbejder vi med forskellige temaer relateret til vores krop. Det kan være emner som sund kost, søvn, sundhed – mental og fysisk, anti-stress, afspænding, overbelastningsskader, kroppens signaler, sund træning og en lang række andre emner.

Vi arbejder med forskellige undervisningsformer. Nogle gange består undervisningen af oplæg fra underviseren om et emne, hvorefter vi laver en tilhørende fysisk aktivitet. Andre gange bruger vi hele faget på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan bestå af bevægelse.

Madlavning

En gang i ugen er der madlavning på skemaet. Det er enten tirsdag eller torsdag.

I faget Madlavning lærer eleverne at læse en opskrift, lave indkøbsseddel og finde varerne i butikken. Derudover lærer eleverne at lave mad, herunder både frokost og aftensmadsretter. I faget er der forskellige fokusområder, f.eks. kartofler, oksekød, fisk, mv., hvorved eleverne lærer forskelle måder at arbejde med netop denne madvarer på.

Sideløbende med madlavning lærer eleverne nyttig viden om at være i et køkken ift. personlig hygiejne, madvarehygiejne, tilberedning og opbevaring af forskellige kødtyper, at skelne mellem rå, ferske og tilberedte madvarer mv.

Hverdagsliv

I faget Hverdagsliv arbejder vi med forskellige temaer inden for kategorien Almindelig Daglig Læring (ADL). ADL er forskellige aktiviteter forbundet til hjemmet, skolen, fritiden, arbejdet og generelt ungdomslivet. ADL træner den unges selvstændighed og evne til at leve et selvstændigt voksenliv. Det er forskelligt om eleverne er hjemme- eller udeboende. Uanset hvilket udgangspunkt de unge kommer med, så er ADL træning godt for alle.

Eksempler på emner vi arbejder med i Hverdagsliv:

 • Økonomi – privat, indkøb og husholdning
 • Budgetlægning
 • Netbank
 • SKAT og Borger.dk
 • Praktisk anvendelse af NemID
 • Strukturering af hverdagen
 • Ungdomsliv – herunder dialog og viden om fester, alkohol og stoffer
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Kost og ernæring
 • Hygiejne og personlig pleje

Ture ud af huset 

På denne linje vil du komme på mange ture ud af huset. Vi bruger ofte byen til bevægelse.

Ud over den faste undervisning i dagligdagen tager vi nogle gange på ture ud af huset. Enten på linjefagsholdende eller på tværs af hele skolen. Her har vi mulighed for, at dyrke fællesskabet på tværs af hold og lave nogle aktiviteter, som ellers tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre i de enkelte fag.

Vi har blandt andet haft fællesture til svømmehallen, Kalø Slotsruin, ridning, haft opgaver til Nordic Race og været en tur ved stranden.

Grundtræning

Hver fredag har vi Grundtræning. Faget Grundtræning er skabt ud fra ideen om at samle alle elever til fællestræning i afslutningen af ugen. Selvom eleverne ikke nødvendigvis deltager i samme fag alle ugens dage, så vil der til Grundtræning være mulighed for at være sammen og slutte ugen godt af med sine kammerater.

Grundtræning er cirkeltræning af ca. 45 minutters varighed, hvor elever og undervisere laver øvelser der styrker hele kroppen. Alle øvelserne findes i forskellige sværhedsgrader, så det er muligt at deltage, uanset hvilket niveau eleverne er på. Det er både muligt at lave øvelserne individuelt, eller være sammen med en træningsmakker, hvor man følges rundt til stationerne.

Elevmøde

Hver fredag afholdes vores ugentlige elevmøde. Eleverne skiftes til at være ordstyrer. Da det er elevernes møde er det også eleverne der styrer talerækkefølgen og sørger for ro og orden – naturligvis med støtte fra undervisere, hvis det skønnes nødvendigt.
Eleverne lærer at strukturere et møde, hvad dagsorden betyder, styre talerækkefølge, forstå et referat og mange flere ting. Nye elever starter ikke med at være ordstyrer, før de er trygge ved at skulle prøve det.

Til mødet har eleverne og undervisere mulighed for at byde ind med punkter, som synes relevante at informere og/eller diskutere. Det er således her, at alle fællesbeskeder samt informationer om den kommende uge bliver præsenteret.

Drengehørm / Pigeliv

Hver mandag opdeles eleverne i to grupper med hhv. drengene og pigerne hver for sig. Dette gøres for at styrke det sociale samvær.
Nogle aktiviteter foretages dog i fællesskab for at styrke sammenholdet. Her har eleverne f.eks. sammen været til vinterbadning.

Kønsopdelt undervisning giver anledning til gode snakke om f.eks. venskaber, kærlighed, Me-too, dating, mv. Derudover arrangerer undervisere og elever i samspil forskellige aktiviteter.

Pigerne har fået ansigtsbehandlinger, været på skøjtetur, været i Den Gamle By, leget drenge for en dag, afholdt bagedyst – hvor drengene var de glade testsmagere, og meget mere.

Drengene har afholdt fifa-turnering, været på net-café, testet deres evner inden for bowling, set film, mv.

Aften-STU

Vi har som udgangspunkt et fast skema hver uge. Vi tilbyder dog én onsdag hver måned Aften-STU, hvor skoledagen er kl. 14.30-19.00.

Typisk starter vi dagens kl. 14.30 med de samme rutiner, som eleverne følger på en normalt skoledag med fælles opstart, gennemgang af programmet samt se nyheder, sporten og vejret.

Herefter starter eftermiddagens aktivitet. Vi har både være i RUSH, i biografen, på skøjtebanen, været i DGI-huset og spillet f.eks. badminton, haft brætspilsturnering, været på café tur i f.eks. Bruuns Galleri med mulighed for shopping, boldspil i parker, set film og meget mere.

Afslutningsvis handler eleverne ind til dagens planlagte aftensmåltid, hvorefter vi i fællesskab laver maden og spiser den sammen.

Der er altid stor opbakning fra elevgruppen til disse dage, da eleverne har mulighed for at deltage i andre anderledes aktiviteter end vi ellers kan nå i hverdagene. Derudover nyder eleverne at kunne være sammen og skabe en klublignende stemning, og samtidig kan de sove længe om morgenen.