Linjen med Fordybelse

Fordybelseslinjen

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30-9.15 Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Powerwalk til Grundtræning
9.15-10.00 Projekt (Dansk/Matematik/

Samfundsfag/

Engelsk)

Projekt (Dansk/Matematik/

Samfundsfag/

Engelsk)

Projekt (Dansk/Matematik/

Samfundsfag/

Engelsk)

Madlavning Grundtræning
10.00-10.20

Lille pause (20 minutter)

10.20-11.50 Powerwalk + Projekt (Dansk/Matematik/

Samfundsfag/

Engelsk)

Powerwalk + Projekt (Dansk/Matematik/

Samfundsfag/

Engelsk)

Powerwalk + Projekt (Dansk/Matematik/

Samfundsfag/

Engelsk)

Madlavning Rengøring

Drenge/piger

11.50-12.30

Store pause (40 minutter)

12.30-13.45 Individuelt arbejde (læsning, stavning, skrive) Individuelt arbejde (læsning, stavning, skrive) Individuelt arbejde (læsning, stavning, skrive) Hverdagsliv Elevmøde/Spil/

Hygge

Beskrivelse af mål og formål – Fordybelseslinjen:

Fordybelseslinjen er til dig, der ønsker at blive bedre til faglige ting som eksempelvis læsning, skrivning, stavning, regning og lignende. Du vil blive afklaret i forhold til arbejde eller uddannelse i fremtiden. På fordybelseslinjen arbejder du med forskellige projekter. På linjen kan der testes for ordblindhed, og i samarbejde med STU-vejleder kan et undervisningsforløb sættes i gang. Det er også muligt at have fjernundervisning på eks. FVU/VUC – det skal aftales på et møde med din STU-vejleder og kontaktperson på skolen.

Fordybelse er faglig undervisning med et projektfokus. Du lærer det du skal bruge nu og senere i livet. Målet og formålet skal være klart for dig. Måske har du et ønske om faglig udvikling, men med et erhvervsrettet og/eller uddannelsesrettet formål. Eks. klargøring/afklaring om mulighed for FGU efter endt STU.

På fordybelseslinjen kan der være fokus på:

FVU – kompetencegivende undervisning – mulighed for at søge ind på erhvervsuddannelser, SOSU, Pædagogisk Assistent – i samarbejde med FO-Aarhus.

OBU – redskaber til at håndtere ordblindhed i fremtiden – i samarbejde med FO-Aarhus.

Det aftales i samarbejde mellem eleven, STU-vejleder og Springbræt Aarhus