Linjer og Fag

Linjer og Fag på Springbræt Aarhus STU

Vi kombinerer interessen for idræt, bevægelse og sundhed med almen undervisning i en række forskellige fag.
Dette afspejler sig også i vores tilbud af fag.

Springbræt Aarhus skema

Fast skema og rutiner

8.30-10.00 1. modul
10.00-10.20 Pause
10.20-11.50 2. modul
11.50-12.30 Pause
12.30-13.45 3. modul

Morgenrutiner

Vi kan godt lide rutiner og genkendelighed, mest af alt for at skabe tryghed.

Inden opstart af STU fag, har vi hver morgen i 1. modul (8.30-9.15) faste rutiner, så hver morgen er genkendelig.

Vi starter altid vores morgener således:

 • Samling i klassen på linjefagshold, hvor vi siger godmorgen til hinanden
 • Gennemgang af kalender samt dagens program
 • Vi ser og snakker om dagens nyheder, sporten og vejret
 • Vi går Powerwalk rundt i Århus
 • Herefter starter dagens undervisning på de enkelte hold

Springbræt Aarhus STU fag

Individuelt arbejde

Hos Springbræt Aarhus er det frivilligt, om man ønsker at til vælge fagene Dansk, Matematik eller Engelsk. Da flere af vores elever er godt gammeldags ‘skoletræt’ og vi samtidig vægter elevens motivation meget højt, har vi derfor valgt at tilbyde faget individuelt arbejde, hvor eleven har stor indflydelse på fagets indhold.

I Individuelt arbejde er rammerne nemlig brede, da elevens egne interesser/kompetencer bliver en aktiv medspiller i undervisningen. Elev og underviser laver her i samarbejde en undervisningsplan, som matcher eleven ønsker.

Af emner som elever tidligere har arbejdet med kan nævnes; Musik og medier, tysk, sportsprojekt, film optagelse/redigering, asiatisk kultur og sprog, manga og flere andre spændende emner.

Matematik

I matematik arbejder vi som udgangspunkt med de 4 regningsarter – gange, dividere, plus og minus.
Vi forsøger, så vidt muligt, at arbejde med matematik, som eleverne kan se mening med, at skulle anvende i deres dagligdag. Vi har oplevet elever der hidtil i deres skolegang har forsøgt at lære regning med ubekendte eller svære 2. gradsligninger – uden held. Matematik på Springbræt Aarhus tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kundskaber og interesser. Kundskaber og interesser kombineres med relevant undervisning, således at eleven opnår en succesoplevelse og højner motivationen.

Elever der sideløbende er i praktik har mulighed for at efterspørge undervisning, som tilknytter sig til de faglige færdigheder, som aktivt kan anvendes på praktikstedet.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU. Læs mere under FVU/OBU nederst på siden.

Linjefag

Du kan vælge mellem 3 forskellige linjefag.

Praktisk linje – bevægelse/praktik

Praktisk linje har til formål at fokusere på den praktiske fordybelse og henvender sig derfor til de elever, der er motiveret for at forbedre sine praktiske kompetencer. I faget vil eleverne møde forskellige fokusområder, som på den ene side giver eleverne mulighed for, at gå i dybden med en fysiske del i form af bevægelse og idræt, og på den anden side mulighed for at gøre sig erfaringer med en praktikdel i form af enten fælles eller enepraktikker.

Det er målet at de forskellige fokusområder på hver deres måde er med til at bidrage til, at udvikle den enkelte elev med udgangspunkt i dennes aktuelle ståsted.

På ’praktisk linje’ veksles der i undervisningen mellem følgende fokusområder: ture ud af huset, virksomhedsbesøg, praktik, bevægelse og idræt samt projektarbejde.

Faglig linje – fordybelse/faglig

Faglig linje har til formål at fokusere på den faglig fordybelse og henvender sig derfor til de elever, der er motiveret for at forbedre sine faglige kompetencer.

Målet er, at vedligeholde eller forbedre elevernes individuelle faglige kompetencer. Samtidig arbejdes der med elevernes koncentration, samt det at tale og lytte til hinanden på klassen.

Linjen indeholder forskellige forløb f.eks. i fag som dansk, geografi, matematik, mf., som hver strækker sig over 3-4 uger. Hvert tema tager så vidt mulig hensyn til elevens individuelle mål og ønsker.

Der er computere til rådighed, så it-hjælpemidler vil altid være en mulighed. Samtidig vil der ligeledes inddrages let bevægelse i undervisningen.

Krop og udtryk – bevægelse/sort teater

Krop og udtryk er en linje, hvor der arbejdes med bevægelse på en anderledes måde. Eleverne skal være motiveret for at arbejde med og lære at bruge kroppen som et redskab til at udtrykke sig. Der arbejdes med bevægelse som f.eks. yoga, dans, sort teater og mindfulness.

For ikke at afskrække nogen, da det i høj grad handler om at sætte sig selv på spil og udstille kropslig kunnen, arbejder vi med strategier og rammer, som sikre at de unge har mod på at lære nyt og udvikle sin kropslighed uden at føle sig udstillet. Det er bl.a. derfor, at vi inddrager ’sort teater’, hvor de medvirkende er anonyme. Her vurderes der ikke på hvem man er og hvad man på forhånd kan.

Kend din krop 

Kend din krop er et sundhedsfag. I faget Kend din krop arbejder vi med forskellige temaer relateret til vores krop. Det kan være emner som sund kost, søvn, sundhed – mental og fysisk, anti-stress, afspænding, overbelastningsskader, kroppens signaler, sund træning og en lang række andre emner.

Vi arbejder med forskellige undervisningsformer. Nogle gange består undervisningen af oplæg fra underviseren om et emne, hvorefter vi laver en tilhørende fysisk aktivitet. Andre gange bruger vi hele faget på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan bestå af bevægelse.

Drengehørm / Pigeliv

Hver mandag opdeles eleverne i to grupper med hhv. drengene og pigerne hver for sig. Dette gøres for at styrke det sociale samvær.
Nogle aktiviteter foretages dog i fællesskab for at styrke sammenholdet. Her har eleverne f.eks. sammen været til vinterbadning.

Kønsopdelt undervisning giver anledning til gode snakke om f.eks. venskaber, kærlighed, Me-too, dating, mv. Derudover arrangerer undervisere og elever i samspil forskellige aktiviteter.

Pigerne har fået ansigtsbehandlinger, været på skøjtetur, været i Den Gamle By, leget drenge for en dag, afholdt bagedyst – hvor drengene var de glade testsmagere, og meget mere.

Drengene har afholdt fifa-turnering, været på net-café, testet deres evner inden for bowling, set film, mv.

Aften-STU

Vi har som udgangspunkt et fast skema hver uge. Vi tilbyder dog én onsdag hver måned Aften-STU, hvor skoledagen er kl. 14.30-19.00.

Typisk starter vi dagens kl. 14.30 med de samme rutiner, som eleverne følger på en normalt skoledag med fælles opstart, gennemgang af programmet samt se nyheder, sporten og vejret.

Herefter starter eftermiddagens aktivitet. Vi har både være i RUSH, i biografen, på skøjtebanen, været i DGI-huset og spillet f.eks. badminton, haft brætspilsturnering, været på café tur i f.eks. Bruuns Galleri med mulighed for shopping, boldspil i parker, set film og meget mere.

Afslutningsvis handler eleverne ind til dagens planlagte aftensmåltid, hvorefter vi i fællesskab laver maden og spiser den sammen.

Der er altid stor opbakning fra elevgruppen til disse dage, da eleverne har mulighed for at deltage i andre anderledes aktiviteter end vi ellers kan nå i hverdagene. Derudover nyder eleverne at kunne være sammen og skabe en klublignende stemning, og samtidig kan de sove længe om morgenen.

Dansk

I faget dansk er målet, at eleverne udvikler strategier til vedligeholdelse eller forbedring deres kompetencer i faget dansk, inden for følgende områder: skrivning, læsning, fortolkning og kommunikation.

Undervisningen vil kombinere individuelle opgaver med fælles oplæg. Hvert forløb tager så vidt mulig hensyn til elevens individuelle mål, ønsker og vigtigst af alt motivation. Samtidig arbejdes der med elevernes koncentration, samt det at tale og lytte til hinanden på klassen.

Ønskes der yderligere undervisning i dansk er der mulighed for, at vælge faglig linje, som en del af vores STU-tilbud. Ønskes der danskundervisning rettet specifikt mod en prøve, 9. klasse eller trin-prøve, er der mulighed for at kombinere STU-tilbuddet med FVU/OBU (forberedende voksenundervisning/ordblinde undervisning). Læs mere under FVU/OBU nederst på siden.

Engelsk

I faget Engelsk arbejder du med at lære sproget og blive bedre til engelsk. Vi tager udgangspunkt i dit niveau, når undervisningen starter. Du lærer ting, som du kan bruge i din hverdag.

Vi arbejder med at udvikle, træne eller vedligeholde dine læse-/skrivefærdigheder. Vi arbejder ud fra hver enkelte elevs faglige niveau og med fællesopgaver på klassen.

Det er muligt at få hjælp til lektier, hvis man følger et eksternt forløb ved siden af sin STU. Læs mere under FVU/OBU nederst på siden.

Madlavning

En gang i ugen er der madlavning på skemaet. Det er enten tirsdag eller torsdag.

I faget Madlavning lærer eleverne at læse en opskrift, lave indkøbsseddel og finde varerne i butikken. Derudover lærer eleverne at lave mad, herunder både frokost og aftensmadsretter. I faget er der forskellige fokusområder, f.eks. kartofler, oksekød, fisk, mv., hvorved eleverne lærer forskelle måder at arbejde med netop denne madvarer på.

Sideløbende med madlavning lærer eleverne nyttig viden om at være i et køkken ift. personlig hygiejne, madvarehygiejne, tilberedning og opbevaring af forskellige kødtyper, at skelne mellem rå, ferske og tilberedte madvarer mv.

Hverdagsliv

I faget Hverdagsliv arbejder vi med forskellige temaer inden for kategorien Almindelig Daglig Læring (ADL). ADL er forskellige aktiviteter forbundet til hjemmet, skolen, fritiden, arbejdet og generelt ungdomslivet. ADL træner den unges selvstændighed og evne til at leve et selvstændigt voksenliv. Det er forskelligt om eleverne er hjemme- eller udeboende. Uanset hvilket udgangspunkt de unge kommer med, så er ADL træning godt for alle.

Eksempler på emner vi arbejder med i Hverdagsliv:

 • Økonomi – privat, indkøb og husholdning
 • Budgetlægning
 • Netbank
 • SKAT og Borger.dk
 • Praktisk anvendelse af NemID
 • Strukturering af hverdagen
 • Ungdomsliv – herunder dialog og viden om fester, alkohol og stoffer
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Kost og ernæring
 • Hygiejne og personlig pleje

Fitness / Body and Mind

Fagene Fitness og Body and Mind er Springbræt Aarhus’ ugentligt faste bevægelsesfag.

Fitness består af træning i Fitness World i Aarhus C. Alle elever får et personligt træningsprogram med øvelser til træning af hele kroppen. Der er altid en underviser med til at støtte eleverne i deres træning og deres øvelser. Det er i Fitness World muligt at tage et bad efter træning.

Body and Mind er træning på Springbræt Aarhus eller tilknyttede lokaler i FO. Vi laver forskellige øvelser, spil og lege som træner hele kroppen. Underviseren medbringer en leg/aktivitet og eleverne opfinder selv et spil/aktivitet på dagen til dagens træning. Det er en sjov og anderledes måde at træne på.

Samfundsfag

I faget Samfundsfag arbejder vi med forskellige relevante og nutidige emner. Vi er derfor meget optagede af, hvad der sker i nyhederne (som vi følger hver morgen), da det ofte er emner, som vi snakker om og arbejder med i netop samfundsfag.

Derudover arbejder vi ligeledes med følgende emner:

 • Rettigheder og pligter som borger i Danmark
 • Demokrati
 • Politiske partier i Danmark
 • Globalisering
 • Kriminalitet og retsvæsen
 • Kildekritik
 • Emner som eleverne foreslår og selv ønsker at blive klogere på

Grundtræning

Hver fredag har vi Grundtræning. Faget Grundtræning er skabt ud fra ideen om at samle alle elever til fællestræning i afslutningen af ugen. Selvom eleverne ikke nødvendigvis deltager i samme fag alle ugens dage, så vil der til Grundtræning være mulighed for at være sammen og slutte ugen godt af med sine kammerater.

Grundtræning er cirkeltræning af ca. 45 minutters varighed, hvor elever og undervisere laver øvelser der styrker hele kroppen. Alle øvelserne findes i forskellige sværhedsgrader, så det er muligt at deltage, uanset hvilket niveau eleverne er på. Det er både muligt at lave øvelserne individuelt, eller være sammen med en træningsmakker, hvor man følges rundt til stationerne.

Elevmøde

Hver fredag afholdes vores ugentlige elevmøde. Eleverne skiftes til at være ordstyrer. Da det er elevernes møde er det også eleverne der styrer talerækkefølgen og sørger for ro og orden – naturligvis med støtte fra undervisere, hvis det skønnes nødvendigt.
Eleverne lærer at strukturere et møde, hvad dagsorden betyder, styre talerækkefølge, forstå et referat og mange flere ting. Nye elever starter ikke med at være ordstyrer, før de er trygge ved at skulle prøve det.

Til mødet har eleverne og undervisere mulighed for at byde ind med punkter, som synes relevante at informere og/eller diskutere. Det er således her, at alle fællesbeskeder samt informationer om den kommende uge bliver præsenteret.

Ture ud af huset 

Ud over den faste undervisning i dagligdagen tager vi nogle gange på ture ud af huset. Enten på linjefagsholdende eller på tværs af hele skolen. Her har vi mulighed for, at dyrke fællesskabet på tværs af hold og lave nogle aktiviteter, som ellers tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre i de enkelte fag.

Vi har blandt andet haft fællesture til svømmehallen, Kalø Slotsruin, ridning, haft opgaver til Nordic Race og været en tur ved stranden.

FVU / OBU

Eksternt forløb i samarbejde med Springbræt Aarhus
Springbræt Aarhus tilbyder i samarbejde med FO-Aarhus at vores elever kan få Ordblindeundervisning (OBU) og/eller Forberedende voksenundervisning (FVU).

Vi vil typisk kunne starte et forløb efter det første halve år på skolen. Af den årsag at vi ønsker at lære dig at kende først, inden du begynder på et eksternt forløb. Et sådan forløb vil typisk kræve 1-2 ugentlige undervisningsdage og vi ønsker at du får den bedste start.