Til Sagsbehandlere

Til vejledere i Aarhus & nabokommuner

Springbræt Aarhus er et koncept, som er startet i samarbejde med FO-Aarhus i år 2016. Springbræt Aarhus bygger på en række aspekter som her præsenteres til sagsbehandlere.

Information til sagsbehandlere – erfaringer

Springbræt Aarhus bygger på erfaringer fra bl.a. Folkehøjskolen. Det relationelle arbejde åbner mulighed for positive dialoger om elevernes fremtid som menneske, som borger og som del af arbejdslivet.

Tilknyttet projektet er konsulent Louis Mogensen har tidligere afholdt lignende projekter med asylansøgere og unge uden ungdomsuddannelse i 2008-2015 i Nordjylland.
Mere information til sagsbehandlere findes på www.louismogensen.dk.

Springbræt Aarhus bygger på erfaringer og forskning. Begge dele peger på, at begreber som motivation og sundhed er afgørende i forhold til, at borgere klarer sig og opnår handlekompetencer i et kompliceret liv.

Tilgang til elever på kanten

Springbræt Aarhus STU bygger på et positivt livssyn. Vi tror på, at et godt liv består af mange elementer. Hvoraf det vigtigste er, at den enkelte oplever sammenhæng; begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.
Vi arbejder på, at de unge opnår handlekompetencer. Det forstår vi således, at man klarer sig der, hvor man selv kan.
På Springbræt Aarhus STU arbejder vi ud fra, at alle kan bidrage. Gennem pædagogisk idræt udfordrer vi den enkelte til at udvikle sig.
Alle er forskellige; men samarbejde og socialt netværk er ønskeligt for alle i et samfund.

Vi mener, at det er afgørende, at vi magter at udvikle vores erhvervsliv således, at der også er muligheder for vore unge. Vi tror på en stigende bevidsthed om bæredygtighed og socialt ansvar. Det ønsker vi at udvikle i Aarhus.

Vi mener, at det fleksible arbejdsmarked kræver dialog og evne til at se utraditionelt på udfordringerne. Det er en del af opgaven at etablere dette mellem kommune, skole og erhvervsliv.
FO-Aarhus har et netværkskartotek med mere end 700 interessenter.

Elementer

Skolens dagligdag består af flere hovedelementer:

Hvad ønsker vi Hvordan
Idræt og bevægelse Mestring

Indre motivation

Samarbejde

Udholdenhed

Gennem veltilrettelagte udfordringer

Teamwork

Fordybelse

Sund kost og livsstil Fremme sundhed

Forebygge
livstilssygdomme

Udvikle egne handlekompetencer

Madlavning

Sundhed og hygiejne

Det gode eksempel

De gode vaner

Grundlæggende undervisning Kompetencer til at håndtere udfordringer som borger Via elevernes motivation omkring sport arbejder vi med grundlæggende færdigheder som regning, dansk, teknologi og engelsk

Gennem fællessamlinger arbejder vi med borgerrelaterede spørgsmål

Erhvervsrettet undervisning Handlekompetencer så eleverne kan håndtere diverse jobs I dialog med praktikstedet tilpasser vi undervisningen så den enkelte udvikler netop det der er brug for

Typisk personlige kompetencer

Praktikophold En stadig bedre mulighed for at eleverne kan komme i en form for arbejde

Organisation

Springbræt Aarhus fungerer som en selvstændig enhed, der er etableret af FO-Aarhus.
Skolen indgår i FO-netværket og samarbejder med myndigheder, vejledere, klubber, erhvervsliv etc. Du kan finde en oversigt over Springbræt Aarhus’ Netværk her.
Vi ønsker at være pædagogisk nytænkende, og vi samarbejder derfor med relevante uddannelsessteder og forskningsenheder.

Skolen ønsker at brande projektet som en bæredygtig og ubureaukratisk løsning på en væsentlig samfundsudfordring.

Skolen startede det første hold i september 2016. Læs mere om vores historie her.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående.

BILLEDER AF VORES HVERDAG