Til Virksomheder

Til virksomheder

Tankegangen bag Springbræt Aarhus er, at vi laver et match af unges interesse for sport og vores indsigt i sund levevis. Dette match flytter de unges kompetencer således, at de kan bestride opgaver i virksomheder og organisationer.

Information til virksomheder – Det sundere liv

Vi ved af erfaring og fra forskning, at sund levevis med bevægelse har god indflydelse på bl.a. de kognitive evner, sanseintegration, motivation, kommunikation, samarbejde og troen på egne evner. Gennem fokus på sunde vaner kan vi præge og hjælpe unge til at udvikle handlekompetencer.
Vi mener, at et sundt liv også kan måles på om man udvikler sig således, at man selv klarer de udfordringer som man har mulighed for.

Skolens pædagogik tager udgangspunkt i, at alle skal kunne fungere i et socialt fællesskab, hvor man løser opgaver sammen. Derfor lægger vi vægt på, at alle udvikler sig optimalt. Det betyder, at man gør det i sit eget tempo med netop de udfordringer, der stimulerer udvikling. Gennem sporten udvikler vi glæde, mestringslyst og –evne, udholdenhed, kreativitet, holdspil og meget andet.

Mere end sport

Vi starter med sporten, fordi vi synes, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i noget, der kan begejstre de unge. Sporten bliver samtidig løftestang til at lære de unge at begå sig i tilværelsen som deltagere i et komplekst samfund.
Hver ung får en ”håndholdt indsats”. Det betyder, at vi konsekvent sætter nye læringsmål op for den unge. Det gør vi i samarbejde med den unge selv, evt. familien (så de kan bakke op) og den virksomhed, hvor den unge har praktikforløb.
I praksis har den unge en mentor på skolen, som sikrer at læringsmål og undervisning bliver rettet mod netop den unges behov.

Praksis

Vi arbejder med unge, der er på kanten af arbejdsmarkedet. I denne sammenhæng er det unge, der skal have en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), fordi andre almene ungdomsuddannelser ikke er mulige. Det kan der være mange grunde til. Nogle vil formentlig ikke kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, mens andre har behov for en omvej til et arbejde.
Disse unge mennesker kan indgå i et STU forløb gennem tre år. Vores ambition er, at de derefter enten er i ordinær uddannelse eller i en type job som de kan håndtere – også eventuelle skåne- eller fleksjob.

På skolen udvikler vi generelle personlige og sociale kompetencer. Vi tager fat på udvikling af faglige kompetencer sådan, at tilværelsen og et kommende arbejde bliver håndterbart.

Vi underviser dagligt, og sammen med virksomhederne tilrettelægger vi praktikforløb for den unge. Det er vigtigt, at det er den unges behov og virksomhedens muligheder, der er afgørende for omfang og placering. Der kan eks. være tale om en formiddag om ugen, flere dage i ugen eller et længere forløb. Skolen indretter undervisningen efter aftalen.
Når den unge kommer tilbage fra praktik har skolen, via mentor, fået ideer til nye udviklingspotentialer. Måske viser det sig, at matchet ikke er rigtigt, og så ændrer vi på ordningen.

Praktisk

Vi har i perioden 2015/16 arbejdet med at beskrive projektet.
Det blev godkendt af Aarhus kommune, og det første elevhold startede på skolen d. 5. september 2016. Vi overvejer at udvide konceptet til andre brugergrupper, f.eks. flygtninge.

Til virksomheder

De udfordrede unge er en fælles udfordring. Vi kan overlade dem til offentlig forsørgelse, men vi mener, at der findes bedre løsninger. Ved et samarbejde kan vi finde de muligheder, der gør, at de unge føler tilknytning, samtidig med, at vi tager del i ansvaret.
Vi har brug for virksomheder, der vil være med. Det bedste er at kunne se et langt perspektiv, hvor den unge gennem forskellige praktikforløb eventuelt kan ende med et job under en eller anden form, men det er ikke en forpligtelse.

Vi ønsker at brande projektet som nyskabende og ubureaukratisk. Derfor vil vore mentorer være behjælpelige gennem ethvert forløb.

Vores behov er i første omgang en positiv tilkendegivelse fra virksomheder og organisationer. Vi skal gerne kunne dokumentere, at FO-Aarhus’ store netværk gerne vil bakke op om dette projekt.

Vi modtager altid gerne tilbagemeldinger vedr. virksomheders interesse eller gode forslag.
Kontakt os og hør mere om Samarbejdsaftaler.

Med venlig hilsen

Torben Dreier
Skoleleder FO-Aarhus

Louis Mogensen
Konsulent

Kenneth Andersen
Daglig leder

BILLEDER AF VORES HVERDAG