Fordybelseslinjen

Fag på Fordybelseslinjen

Fordybelseslinjen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30-9.15 Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Dagens Nyheder + Powerwalk Nyheder fra Springbræt Aarhus
9.15-10.00 Individuelt arbejde / Fordybelse Individuelt arbejde / Fordybelse Individuelt arbejde / Fordybelse Madlavning Botræning – Rengøring

Elevmøde

10.00-10.20 Lille pause (20 minutter)
10.20-11.50 Projektarbejde Projektarbejde Projektarbejde Madlavning Grundtræning
11.50-12.30 Store pause (40 minutter)
12.30-13.45 Dansk Matematik Samfundsfag Hverdagsliv Ungdomsliv

Hver morgen starter vi med at se dagens nyheder, sporten samt vejrudsigten, og efterfølgende går vi en tur i byen.

Målet er, at eleverne får viden om nyhederne fra ind- og udland, samt mulighed for at diskutere dette og dermed udvide sin forståelse af verden. Efterfølgende går vi en fælles morgentur, hvor der er mulighed for at snakke med sine klassekammerater samt undervisere.

Dette fag tager alene udgangspunkt i elevernes individuelle interesser og behov. Der er her tid til at arbejde koncentreret med et givent emne, som fylder meget for eleven i øjeblikket, f.eks. teori til kørekort, mere viden om en konkret praktikplads, mv.

Målet er at give eleverne mulighed for, at fordybe sig yderligere fagligt, såvel som at arbejde med områder der ligger uden for skolens undervisning og generelt dyrke sine interesser.

På fordybelseslinjen arbejdes der med forskellige temaer: religion, sundhedsfag, geografi, engelsk, projektarbejde og min fremtid. Disse er blot overordnede tema, som skal udvikle elevernes færdigheder inden for det faglige, personlige samt sociale.

Målet er, at eleverne gennem disse temaer udvikler eller vedligeholder sin viden, skriftlige- og kommunikative færdigheder og samtidig bliver klogere på sig selv som menneske.

Undervisningen vil kombinere individuelle opgaver med fælles oplæg. Hvert forløb tager så vidt muligt hensyn til elevens individuelle mål, ønsker og vigtigst af alt motivation. Samtidig arbejdes der med elevernes koncentration, samt det at tale og lytte til hinanden på klassen.

Målet er, at eleverne udvikler strategier til vedligeholdelse eller forbedring deres kompetencer i faget dansk, inden for følgende områder: skrivning, læsning, fortolkning og kommunikation.

Ønskes der prøverettet danskundervisning, se opkvalificering.

I undervisningen arbejdes der både med matematik der er relevant for dagligdagen, men også med teori, som gør det nemmere at forstå matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen og interesser, og kombinere individuelt og klasseundervisning.

Målet er, at eleverne gennem arbejde med udgangspunkt i de fire regnearter; plus, minus, gange og dividere, tilegner sig og udvikler deres forudsætninger for at forstå og anvende regning og matematik i deres dagligdag.

Ønskes der prøverettet matematikundervisning, se opkvalificering.

Eleverne får viden om samfundets opbygning, borgernes rolle – herunder rettigheder og pligter, og hvad der ligger forud for Danmarks og verdens nuværende situation samt et kig fremad mod, hvad der venter i fremtiden. Faget gøres aktuelt ved at inddrage hverdagens nyheder.

Målet er, at eleverne kan indgå i det danske samfund og derfor ligeledes ved, hvordan systemet hænger sammen.

Ønskes der dansk- eller matematikundervisning rettet specifikt mod en prøve, 9. klasse eller trin-prøve, er der mulighed for at kombinere STU-tilbuddet med FVU/OBU (forberedende voksenundervisning/ordblinde undervisning).

Eleverne deltager i indkøb til madlavningen og får derefter langsomt få mere ansvar for denne del i undervisningen. Eleverne bliver præsenteret for forskellige hverdagsmåltider, herunder morgenmad-, frokost- og aftensmad, som forberedes og indtages i fællesskab med resten af holdet.

Målet er, at eleverne selv kan handle ind, lave mad og gøre rent efter madlavning, således at eleverne kan klare sig så selvstændigt som muligt i en eventuel kommende bolig.

Eleverne får redskaber til at kunne leve et selvstændigt liv, så vidt det er muligt. Emner som hygiejne, budget, økonomi, rutiner, konflikthåndtering, kontakt til det offentlige, mm. vil blive præsenteret og afprøvet her. Der er både mulighed for at få viden samt afprøve det i praksis.

Målet er, at eleverne kan håndtere overgangen fra ung til voksen og begå sig i egen bolig (med eller uden støtte). Eleven skal opleve en mestring i eget personlige liv, ved at kunne klare så mange grundlæggende opgaver som muligt.

På fordybelseslinjen tager vi også på forskellige ture ud af huset. Vi besøger bl.a. DOKK1, hvor vi også henter bøger til frilæsning samt undervisning. Derudover har vi gjort brug af Kvindemusset, Aros, Den Gamle By, Rådhuset samt parker og andre udendørs områder.

Målet er at bruge Aarhus by og dermed forbedre elevernes muligheder for at finde vej og færdes i byen, samt øve brugen af offentlig transport.

Hver fredag morgen starter alle elever med at mødes med sin kontaktperson, sammen med kontaktpersonens andre kontaktelever. Der er dermed mulighed for at give fællesbeskeder, men også at alle kontaktelever får ekstra taletid med sin kontaktperson og derigennem kan arrangere ekstra møder hvis nødvendigt.

Målet er at få en tættere relation til sin kontaktperson. Der er således afsæt ekstra tid til at vende positive samt udfordrende situationer fra ugen der gik, samt mulighed for at planlægge aftaler i den kommende uge.

I undervisningen har eleverne på skift ansvar for at rengøre forskellige områder på skolen. Eleverne vil i løbet af et skoleår b.la.  blive bekendte med både ugentlige, månedlige og årlige rengøringsopgaver, samt hvorfor og på hvilken måde det er mest hensigtsmæssigt at gøre rent.

Målet er, at eleverne lærer og øver det at gøre rent, får et kendskab til forskellige rengøringsmidler og ved hvordan og hvor ofte forskellige ting skal rengøres, med henblik på at kunne begå sig i egen bolig (med eller uden støtte).

Vi har et fast elevmøde hver fredag. Mødet tager udgangspunkt i de aktuelle begivenheder eleverne har oplevet i ugens løb samt hvad de kan forvente at møde i den kommende uge. Derudover får eleverne mulighed for at fremhæve en ting fra ugen, så individuelle vurderinger af undervisningen kan tages med i overvejelserne til den fremtidige planlægning. Yderligere har vi punktet eventuelt, hvor eleverne selv kan byde ind og dermed være med til at sikre, at vi skaber de bedste rammer for eleverne.

Målet er at øve eleverne i mødesituationer, støtte eleverne i at sige noget på møderne samt at give eleverne medindflydelse på de ting som sker på Springbræt Aarhus.

Vi dyrker alle motion hver fredag. Vi samles i Nørre Boulevard Hallen og træner cirkeltræning. Vi starter altid med lidt opvarmning og derefter går vi i gang med selve træningen. Træningen består af 10 forskellige styrkeøvelser, som kan udføres uanset niveau. Imellem hver øvelse er der mulighed for enten af gå eller løbe, så vi således også får trænet konditionen. Eleverne har udvalgt særlige musiknumre som vi træner til.

Målet er at give eleverne mulighed for, at styrke sin krop, så den kan modstå livets udfordringer. Derudover skabes der et stærkt fællesskab på tværs af linjerne, som alle eleverne bliver en del af.

I faget ungdomsliv vælger hver elev sig på en aktivitet. Det er derfor muligt at mødes med alle elever uanset, hvilken linje man normalt befinder sig på. Der vil være mulighed for at vælge sig på forskellige aktiviteter, såsom brætspil, cafébesøg, fisketur, gåtur rundt i Aarhus, se film, besøge Aros og meget mere. Der vil også til tider være kønsopdelt undervisning, hvor kønsrelaterede emner kan diskuteres.

Målet er at skabe et fællesskab på tværs af linjerne på skolen. Derudover skal faget give inspiration til, hvad eleverne kan lave med sine venner i sin fritid, samt generelt at blive klogere på, hvad ungdomslivet betyder og hvilke muligheder og begrænsninger der findes.

Der afholdes hver måned Aften-STU. Det vil sige, at eleverne møder på skole 14.30-19.00. I dette tidsrum laver eleverne en udvalgt aktivitet sammen samt laver et måltid i kantinen, som nyes i fællesskab. Aktiviteterne varierer fra gang til gang, men kan f.eks. være en tur til RUSH, bowling, skydning, biografen, brætspil, minigolf, gamercafé eller se et teaterstykke. Vi har ligeledes lavet forskellige retter, såsom burger, tortillas, one pot pasta, pizza, wok med kylling og meget mere. Enkelte gang bestiller vi også mad udefra.
Målet er at skabe et fællesskab på tværs af linjerne på skolen. Derudover skal faget give inspiration til, hvad eleverne kan lave med sine venner i sin fritid, herunder både aktiviteter, men også give inspiration til nemme og hurtige madretter, som nemt kan laves på egen hånd.

Fire gange i løbet af et skoleår holder vi fredagscafé. Nogle elever melder sig ind i festudvalget og er dermed med til at arrangere den kommende café, herunder indkøb, pynte op samt bemande baren. Det er her muligt at købe sodavand, alkohol samt toast på skolen. Der serveres maks. 5 genstande pr. mand. Desuden bliver der arrangeret forskellige konkurrencer, f.eks. twister, dart, beerpong samt brætspil.

Målet er at give eleverne i festudvalget en mulighed for at arrangere en fest, med alt hvad det indebærer af medbestemmelse samt forpligtigelser. Desuden skal alle elever samarbejde om at skabe en god eftermiddag og hyggelige rammer, hvor alle kan være med.

Vi har en årlig klassetur, hvor alle elever har mulighed for at melde sig til. Vi har primært været i Danmark, men kigger fremadrettet også for relevante muligheder i udlandet. Førhen har vi været på Varde Fritidscenter, Nordjyllands Idrætshøjskole og Slettestrand Feriecenter. Der er forskellige aktiviteter på programmet og det plejer altid at være en stor succes.

Målet er at give eleverne mulighed for at stå på egne ben. Forstået på den måde, at eleverne f.eks. selv skal overholde de aftalte tidspunkter, selv i første omgang skal forsøge at tilbyde sig socialt til fællesskabet og selv kontakte underviserne, hvis der opstår problemer.